JURIDISKE VILKÅR

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt. Brug af dette website og tilhørende undersites, samt materialet på sitet er kun tilladt på nedenstående vilkår.

Dette website stilles til rådighed af SPELL – Law and language, CVR-nr. 30441737.

Indholdet er formuleret i overensstemmelse med dansk lovgivning og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med lovgivningen i andre lande.

Oplysninger på websitet og ansvarsbegrænsning

Oplysningerne på dette website er kun beregnet til at give læseren generel information og vejledning om forhold af interesse. Oplysningerne på dette website kan ikke betragtes som hverken juridisk eller anden professionel rådgivning og kan ikke træde i stedet herfor.

Selvom vi hele tiden søger at sikre, at de oplysninger og funktioner, der fremgår af dette website, er korrekte, fuldstændige og opdaterede, kan SPELL ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl, stavefejl eller udeladelser. SPELL er ligeledes ikke ansvarlig for eventuelle resultater, der følger af anvendelsen af informationerne på dette website eller hensigtsmæssigheden af oplysningerne og indholdet. Ligeledes garanterer SPELL ikke, at alle funktionerne på websitet fungerer uden afbrydelser eller fejl og påtager sig ikke ansvar for sådanne afbrydelser eller fejl.

Visse links på dette website har forbindelse til websider eller dokumenter, der vedligeholdes af tredjepart, og som SPELL derfor ikke har indflydelse på eller kontrol over. SPELL er derfor ikke ansvarlig for indholdet på disse eksterne websites, og disse links repræsenterer ikke en godkendelse fra SPELLs side af indholdet eller det eksterne website som helhed.

Website-sikkerhed

SPELL er af den opfattelse, at sitet ikke indeholder virus, malware eller andre fejl, der kan påvirke brugernes it-system, men det er på brugernes eget ansvar at besøge og anvende sitet. SPELL påtager sig intet ansvar for tab som følge af brug af sitet. SPELL påtager sig heller ikke noget ansvar for sitets tilgængelighed.

Hverken SPELL, dens ledelse eller ansatte påtager sig noget ansvar for tab, direkte eller indirekte, eller tab som følge af tilgængelighed eller brug af sitet, herunder nogen skade eller defekt på brugernes computere som følge af adgang til og brug af de it-systemer, der gør sitet tilgængeligt.

Ophavsret

Indholdet på dette website tilhører SPELL og er beskyttet af lovgivningen om ophavsret og anden immaterialret. Websitet og informationerne herpå må derfor ikke kopieres, gengives, tilpasses, ændres, overføres, overdrages, bruges, lagres, distribueres eller offentliggøres uden forudgående aftale med SPELL.

I tilfælde af uoverensstemmelser gælder dansk lovgivning, danske love og regler og i yderste konsekvens skal dette betragtes som en allerede indgået aftale mellem parterne i konflikten.

Sådan kontakter du os:

Telefon: 20 49 31 36